Witaj,
w celu korzystania z portalu e-matura musisz zainstalować Silverlight. Po lewej stronie udostępniamy Ci prosty instalator. Poniżej zbiór instrukcji:


Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności. Politechnika Łódzka Ministerstwo Edukacji Narodowej Unia Europejska. Europejski Fundusz Socjalny
Portal "e-matura" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe.